ZASADY BUDŻETOWE

Zasady te określają pewne swoiste cechy struk­tury budżetu lub sposobu jego działania, które pozwoliłyby na­leżycie realizować cele gospodarki budżetowej. Nie stanowią one elementów definicji gospodarki budżetowej, lecz jej cechy po­żądane, bez których gospodarka ta wprawdzie może funkcjono­wać, ale nie może prawidłowo realizować stojących przed nią zadań. Formułowanie tego rodzaju zasad przez naukę jest zro­zumiałą i naturalną próbą tworzenia uogólnień, które — zasto­sowane w praktyce — mogłyby przynieść pozytywne rezulta­ty w dziedzinie podnoszenia efektywności gospodarki budże­towej.Zasady budżetowe — będące postulatami nauki — istnieją nie­zależnie od stopnia ich zastosowania w praktyce, a nawet stopnia słuszności. Jest rzeczą całkowicie zrozumiałą, że rodzaje, treść i liczba zasad mogą być różne w ujęciu różnych autorów, w róż­nych epokach i różnych państwach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.