ZA POMOCĄ FINANSÓW

W konsekwencji należy dokonać przesunięć części dochodów przedsiębiorstw (branż) wysoko ren­townych i dofinansować przedsiębiorstwa deficytowe lub nisko rentowne, co jest realizowane w ramach finansowej redystrybucji m iędzybranżowe . Za pomocą finansów są też przesuwane środki pieniężne mię­dzy różnymi podmiotami własności. Dzieje się tak np. w toku przejmowania podatków od ludności, spółdzielczości lub od jed­nostek gospodarki nieuspołecznionej, w wyniku czego własność innych podmiotów przekształca się we własność państwową. Od­wrotny kierunek przemieszczenia środków pieniężnych wystę­puje wówczas, gdy ze środków państwowych wypłaca się płace, emerytury czy stypendia lub gdy przekazuje się dotacje organi­zacjom społecznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.