W FABRYCE OBUWIA

Na przykład w fabryce obuwia, która miała w ciągu roku wpłacić 100 tys. zł z tytułu podatku obrotowego, a wpłaciła w ciągu półrocza tylko 18 tys. zł, z pewnością wystąpiły jakieś zahamowania. Informacja o wpłatach podatko­wych daje tu sygnał szybki, chociaż nie wyjaśniający istoty wa­dliwości, która zostanie ustalona dopiero w toku kontroli na miej­scu. Podobnie stopień realizacji wydatków może być sygnałem nieprawidłowej realizacji zadań. Zbyt małe w stosunku do pla­nu wydatki mogą być dowodem zarówno prawidłowych oszczęd­ności, jak nierealizowania zadań pod względem rzeczowym. Wy­datki przewyższające plan są najczęściej dowodem wzrostu kosz­tów lub nierealnie niskiego planowania.Dla zobrazowania ogólnych rozmiarów redystrybucyjnej roli finansów, w tablicy 1 podano rozmiary dochodów systemu finan­sowego gospodarki uspołecznionej oraz wielkość produktu global­nego i dochodu narodowego w PRL w latach 1970—1975.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.