TEORETYCZNE STWIERDZENIE

To teoretyczne stwierdzenie opiera się w dużym stopniu na obser­wowanym w praktyce procesie wzrostu znaczenia kredytu banko­wego oraz wykorzystywania przez przedsiębiorstwa bezpośrednio wygospodarowanych przez nie nadwyżek finansowych. Proces wzrostu znaczenia innych niż budżetowe środków w finansowaniu gospodarki skłania niektórych autorów do przypisywania budże­towi państwa cech wąsko rozumianego budżetu administracyj­nego, a nie planu podstawowego, który powinien obejmować wszystkie elementy gospodarki finansowej; taki właśnie charak­ter ma bilans finansowy państwa. Równocześnie jednak w prakty­ce sytuacja jest odwrotna: próby tworzenia ogólnych planów fi­nansowych, ponawiane co pewien czas, na ogół zawodzą (np. w Polsce w toku reformy budżetowej z 1950/51 r. została ugrun­towana rola budżetu, a odrzucona — koncepcja ogólnego planu finansowego); plany te pozostają opracowaniami wyłącznie infor­macyjnymi, budżet natomiast utrzymuje się stale jako plan o du­żym znaczeniu praktycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.