SFORMUŁOWANA TEZA

Sformułowaną tu tezę można bliżej wyjaśnić, rozpatrując kierunki redystrybucji finansowej. Do podstawowych kie­runków tej redystrybucji można zaliczyć: podział między różne regiony, podział między sferę produkcyjną i nieprodukcyjną, po­dział międzybranżowy, podziiał między podmiotami własności oraz podział między spożycie a akumulację (inwestycje i zapasy). W toku działalności finansowej następuje przesunięcie części dochodu narodowego z jednych regionów do innych. Wynika to z obiektywnego faktu nierównomiernego rozmieszczenia przed­siębiorstw produkcyjnych — które tworzą dochód narodowy — i niezależnego od tego „rozrzutu” potrzeb zaspokajanych z tego dochodu. Regiony uprzemysłowione oraz regiony o wybitnie roz­winiętym rolnictwie muszą przekazać część nowo wytworzonych przez siebie wartości regionom słabiej gospodarczo rozwiniętym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.