RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wyodrębnienie tych czterech rodzajów działalności finansowej zostało dokonane na podstawie kryterium podmiotowego, tj. w za­leżności od podmiotów wykonujących tę działalność, którymi są:państwo (jako całość, jako władza suwerenna), instytucje ubez­pieczeń, banki i przedsiębiorstwa państwowe. Równocześnie jed­nak w podziale tym są uwzględnione inne kryteria, związane z charakterem dochodów i wydatków oraz sposobem wiązania dochodów z wydatkami. Do głównych tego rodzaju kryteriów, według których kształtuje się wewnętrzny podział finansów w soc­jalizmie, należą:bezzwrotny lub zwrotny charakter operacji finansowych;scentralizowany lub zdecentralizowany sposób gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych.Kryterium wymienione w pkt. 1 pozwala na wydzielenie dzia­łalności finansowej państwa (jako całości) i ubezpieczeń państwo­wych z jednej, a banków — z drugiej strony; natomiast kry­terium podane w pkt. 2 pozwala na wydzielenie działalności fi­nansowej przedsiębiorstw państwowych jako działalności zdecen­tralizowanej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.