PRAWNE ZNACZENIE

Równocześnie uchwalanie budżetu przez par­lament stwarza okazję do politycznej kontroli zamierzeń pań­stwa, włącza najwyższy organ władzy państwowej do podejmo­wania decyzji w sprawie gospodarki budżetowej. Uprawnienia budżetowe parlamentu są z reguły ustalone w konstytucji i należą do katalogu prawnych zasad ustroju. Prawne znaczenie budżetu wynika przede wszystkim z faktu, że jest on uchwalany w formie ustawy, a więc aktu prawnego najwyższej rangi w hierarchii źródeł prawa. Żaden inny plan finansowy nie ma takiej rangi prawnej. W płaszczyź­nie prawnej budżet ma pozycję nadrzędną w stosunku do innych planów finansowych, w których muszą być uwzględnione ustale­nia ustawy budżetowej, jeżeli wynikają z niej jakieś skutki fi­nansowe dla tych planów (np. rozmiary dotacji z budżetu). W ostatnich latach w literaturze pojawiają się tezy o konieczności nadania niektórym innym planom, zwłaszcza bilansowi finanso­wemu państwa, równie wysokiej rangi prawnej. Pozostają one jednak tylko postulatem niektórych teoretyków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.