POZA SFERĄ FINANSÓW

W związku z tym mówi się niekiedy o makro- i mi- kropolityce finansowej. W odróżnieniu jednak od innych działów polityki państwa (np. polityki socjalnej, kulturalnej, mieszkanio­wej itp.) w polityce finansowej zakres decyzji centralnych jest zawsze stosunkowo duży. Wynika to z istoty finansów jako na­rzędzia redystrybucji dochodu narodowego, redystrybucji, która z założenia wymaga gromadzenia i wykorzystywania środków pie­niężnych na wyższych szczeblach.Jak już stwierdziliśmy poprzednio, cele polityki finansowej leżą poza sferą finansów i dotyczą spraw społecznych, gospodar­czych, obronnych itd. Jednakże ze względu na hierarchiczną bu­dowę celów problem nieco się komplikuje. Na przykład instru­mentem zapewnienia równomiernego wzrostu gospodarczego mo­że być równowaga finansowa. Jest ona środkiem służącym osiąg­nięciu nadrzędnego celu gospodarczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.