PAŃSTWO I UBEZPIECZENIA

Działalność finansowa państwa (zwaną działal­nością budżetową) opiera się na bezzwrotnym groma­dzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków. Dochodami państwa są podatki, opłaty, wpłaty przedsiębiorstw państwowych, cła i in­ne dochody nie podlegające zwrotowi. Wydatki również są kie­rowane bezzwrotnie na potrzeby gospodarcze, socjalno-kultural- ne, na administrację, wymiar sprawiedliwości, obronę itp. Dzia­łalność .budżetowa państwa ma charakter scentralizowany. Dochody tworzą zasób środków pieniężnych, z którego są finan­sowane wszystkie wydatki w skali całego państwa, co w maksy­malnym stopniu umożliwia realizację rozdzielczej funkcji finan­sów. Działalność finansowa instytucji ubezpie­czeniowych (rzeczowych i osobowych) ma również charak­ter scentralizowany i bezzwrotny, jednak szczegól­ny charakter dochodów (składki) i wydatków (odszkodowania) tradycyjnie powoduje wyodrębnienie tego działu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.