OGÓLNE ZASADY

Różni autorzy wymieniają rozriaaite zasady budżetowe. Niektórzy z nich ograniczają się do paru (np. autor z lat trzydziestych, T. Grodyński rozpatruje tyl­ko 4 zasady: przejrzystość, powszechność, jedność i prawdziwość), a inni mówią o kilkunastu zasadach budżetowych (np. Z. Pirożyński wymienia ich dwanaście). Ten brak całkowitej zgodno­ści (pewna zgodność oczywiście istnieje) wynika przede wszystkim z dwóch powodów: 1) ze związku zasad budżetowych z podsta­wami ustroju politycznego i ekonomicznego, 2) z braku precy­zji w określeniu treści pojęcia „zasada budżetowa”.Ogólne zasady budżetowe wiążą się ściśle z organizacją pań­stwa i życia społecznego, wraz z nimi ulegają przeobrażeniom historycznym. Nowoczesny budżet wykształcił sdę w ustroju ka­pitalistycznym, w warunkach parlamentarnej demokracji burżua- zyjnej i dlatego klasyczne zasady budżetowe odpowiadają poję­ciom i zadaniom tego ustroju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.