ISTOTNE ZNACZENIE DLA PAŃSTWA

Podkreśla się m.in., iż okres roczny jest za krótki, zwłaszcza dla planowania i finansowania inwestycji, że w syste­mie budżetowym brak odpowiednika dla wieloletnich i perspek­tywicznych planów gospodarczych, że obok budżetów rocznych należy sporządzać budżety na okresy dłuższe. Trzeba jednak zwró­cić uwagę, iż praktyka zna tylko budżety roczne. Dotychczaso­we próby wydłużenia -okresu budżetowego stale zawodziły (m.in. 5-letnie budżety terenowe w Czechosłowacji, 2-letnie budżety gromad w Polsce itp.). Zagadnienie okresu budżetowego wymaga zatem dalszych studiów teoretycznych. Gospodarka budżetowa państwa i plan tej gospodarki — bud­żet — mają istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju pań­stwa oraz społeczeństwa. Znaczenie to jest widoczne w sferze gos­podarczej, politycznej i prawnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.