INNI TEORETYCY

Inni teoretycy uznają prymat planowania rzeczo­wego w stosunku do planowania finansowego, które musi być oparte na decyzjach dotyczących procesów rzeczowych. Inni jesz­cze ekonomiści reprezentują pogląd o równości obu sfer planowa­nia.Do niedawna najbardziej rozpowszechniony był pogląd drugi, zgodnie z którym plany rzeczowe mają nadrzędny charakter. Przesłankę tego poglądu stanowi bezsporne twierdzenie, że zada­nia rzeczowe (cele gospodarowania) są priorytetowe i nadrzędne wobec zadań finansowych, ponieważ istnieje prymat produkcji w stosunku do podziału dochodu narodowego. Błąd tego rozumo­wania polega na mechanicznym przenoszeniu hierarchii celów do dziedziny planowania. Z punktu widzenia celu gospodarowania prymat zadań rzeczowych w stosunku do procesów pieniężnych jest oczywisty, bowiem zaspokojenie potrzeb człowieka następuje przez wykorzystanie wartości użytkowych tkwiących w rzeczach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.