GWARANCJA WPŁYWU

Większość z nich była po raz pierw­szy formułowana w sytuacji, gdy państwo nie prowadziło bez­pośredniej działalności gospodarczej, co jest wyraźnie widoczne w klasycznym rozumieniu zasady jedności czy zasady zupełności budżetu. Większość z tych zasad miała na celu zagwarantowanie wpływu kontroli parlamentu nad gospodarką finansową państwa (np. jawność, przejrzystość, zupełność). W państwie socjalistycznym zwierzchnia rola parlamentu (najwyższego organu władzy pań­stwowej) nie jest kwestionowana, a jawność jest ogólną regułą życia państwowego. Punkt ciężkości w gospodarce budżetowej przesunął się na inne problemy, w związku z czym powstały zu­pełnie nowe, socjalistyczne zasady budżetowe lub też dawnym, tradycyjnym zasadom nadaje się inny sens. Inaczej jest realizo­wana w socjalizmie np. zasada jedności czy zupełności, a całko­wicie pomijana — zasada realności, zamiast której wysuwa się postulat powiązania budżetu z całością planowania społeczno-gos­podarczego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.