EKONOMICZNA ROLA GOSPODARKI

Ekonomiczna rola gospodarki budżetowej wynika też z fak­tu ścisłego jej powiązania z innymi członami finansów socjalis­tycznych i oddziaływania na ich funkcjonowanie; na- przykład znaczną część środków finansowych, którymi dysponują banki dla potrzeb działalności kredytowej, stanowią czasowo wolne środ­ki gospodarki budżetowej; rozmiary środków finansowych pozo­stających w dyspozycji przedsiębiorstw państwowych zależą w du­żym stopniu od tego, jaką ich część — zgodnie z obowiązującym systemem finansowym — przejmie państwo na rzecz zasobów budżetowych.Polityczne znaczenie gospodarki budżetowej jest dwojakie. Zgromadzenie odpowiednich zasobów środków budżeto­wych jest warunkiem realizacji funkcji i zadań państwa. Ambit­ne i wszechstronne zamierzenia państwa socjalistycznego w dzie­dzinie rozwoju gospodarki, jej unowocześnienia, poprawy warun­ków życia ludności, intensywnego rozwoju oświaty, kultury, ochrony zdrowia wymagają posiadania odpowiednio obfitych środ­ków budżetowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.