DOCHODY I WYDATKI

Budżet jest planem dochodów i wydatków w zasadzie bez­zwrotnych. Jednak wyjątkowo i marginesowo mogą wy­stąpić w nim pożyczki (głównie pożyczki od ludności, np. w Pol­sce Ludowej pożyczka z 1946 r. i z 1951 r. — II, 4, f).Budżet jest planem dochodów i wydatków scentralizo­wanych. Są to więc dochody i wydatki państwa jako całości, jako jednolitego podmiotu władzy i własności. Fakt, że różne dochody budżetowe (np. podatki), są pobierane, a poszczególne zadania — finansowane przez różne organy (np. centralne i tere­nowe różnych szczebli — II, 4, g) wynika z podziału kompetencji między organami państwowymi i nie zmienia faktu, iż wszyst­kie te dochody są dochodami państwa, przeznaczonymi w całości na pokrycie wydatków państwowych. Umożliwia to najpełniej­szą realizację redystrybucji środków pieniężnych w skali pań­stwa, a scentralizowany charakter omawianych operacji staje się innym ujęciem funkcji redystrybucyjnej realizowanej w ramach gospodarki budżetowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.