CZĘSTE ZMIANY PRAWA

Rozproszenie przepisów utrudnia ich poznanie, zrozumienie, wy­konywanie oraz właściwą wykładnię, nie mówiąc już o trudnoś­ciach dydaktycznych. W pewnym stopniu sytuacja ta wynika z historycznego nawarstwiania się rozwiązań legislacyjnych, z do­konywania odcinkowych reform i doskonalenia fragmentów dzia­łalności finansowej państwa, ale z pewnością odgrywają tu rolę również czynniki subiektywne. Postulat uporządkowania prawa finansowego i zmniejszenia liczby obowiązujących przepisów jest ciągle jeszcze w całej rozciągłości uzasadniony. Wymaga to oczy­wiście wyraźnego sprecyzowania zasad polityki finansowej na dłuższy okres. Prawo finansowe ulega częstym zmianom. Niekiedy są to grun­towne reformy pewnych działów finansów (np. reforma bankowa z 1948 r., reforma budżetowa z 1950/51 r.), innym razem są to zmiany odcinkowe lub wręcz zmiany szczegółów. W sumie jednak nawet samo ustalenie obowiązującego na określoną datę stanu prawnego nie jest łatwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Jestem przedsiębiorcom, swoja firmę założyłem, kilka lat temu zaraz po maturze od tego czasu ciągle się rozwijam i szukam nowych informacji, a także pogłębiam wiedzę z zakresu biznesu i finansów. Bloga założyłem dla siebie, ale i dla Was! Będę się tu dzielił wszystkimi newsami z dziedziny finansów i biznesu! Zapraszam do regularnego odwiedzania strony i pozostawiania komentarzy. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie na forum publicznym to zostaw namiar na siebie w formularzu kontaktowym!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.