Posts Tagged współczynnik giniego interpretacja

fundusz własności pracowniczej pkp wartość jednostki

Fundusz własności pracowniczej PKP wartość jest to specjalistyczny fundusz inwestycyjny. Jest on funduszem otwartym co oznacza, że uczestnikami tego funduszu mogą być wszystkie osoby które spełniają kryteria określone w ustawach, którym zostały przydzielone jednostki funduszu. Opisywany fundusz działa w Polsce od 8 września 2002 roku i został powołany na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji […]